1. Vị trí địa lý

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc có trụ sở nằm tại Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Địa điểm trường đứng chân có tuyến đường Quốc lộ 21A chạy qua, là nơi giáp ranh với tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình; cách thành phố Phủ lý 25 km, cách Hà Đông 70 km theo đường quốc lộ 21B;

Giao thông thuận lợi, có bến xe khách đi Hà Đông, Hà Nội, Hòa Bình, thị trấn Nho Quan và thành phố Phủ Lý.

 

2. Lịch sử phát triển

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tiền thân là Trường Công nhân lái máy khai hoang được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-TC ngày 13/03/1969 của Bộ Nông trường. Địa điểm của trường: thôn Đồng Quèn, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (nay thuộc thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình). Trường có nhiệm vụ đào tạo, bổ túc công nhân cơ khí lái máy khai hoang phục vụ cho khai hoang mở rộng diện tích canh tác, xây dựng đồi ruộng, xây dựng thủy lợi... cung cấp nhân lực kỹ thuật cho các nông trường quốc doanh đồng thời phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển nông thôn. Cho đến năm 1974 đã có trên 4.000 học sinh tốt nghiệp ra trường về phục vụ cho các nông trường quốc doanh.

Năm 1974, Trường được đổi tên là Trường Công nhân Cơ khí Nông nghiệp - III TW theo Quyết định số 127/NN-CK/QĐ ngày 26/3/1974 của Chủ nhiệm ủy ban Nông nghiệp trung ương và do Cục Công cụ và Cơ giới Nông nghiệp (sau này là Tổng Cục trang bị kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp) quản lý. Nhiệm vụ của trường là: đào tạo mới, bồi dưỡng, bổ túc công nhân lái máy khai hoang, công nhân lái máy nông nghiệp và sữa chữa cơ khí nông nghiệp; bậc thợ 2/5 với quy mô đào tạo 600 học sinh/năm.

Sau ngày 30/4/1975, miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất. Nhằm thực hiện nhiệm vụ khai hoang phục hóa đất đai

Năm 2007, Trường được đổi tên và nâng cấp lên là trường Trung cấp nghề Cơ điện Tây Bắc theo Quyết định số 432/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Năm 2009, Trường được đổi tên và nâng cấp lên là trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc theo Quyết định số 1309/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Trường có chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy theo Quyết định số 3295/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Năm 2017, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc được đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc theo Quyết định số 914/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4308/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường được quy định theo Quyết định số 4308/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, gồm các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Đào tạo nhân lực ở 3 trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp nghề

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh và của người lao động

- Tham gia nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Thực hiện hợp tác, liên doanh, liên kết và hợp tác với các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức, viên chức và tài sản của Trường theo phân cấp của Bộ và quy định của Nhà nước.

4. Quy mô đào tạo

Quy mô đào tạo: 2000 - 2200 học sinh, sinh viên.

Trường được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 248/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 17/8/2017 và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 248a/2017/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 21/5/2018 với 9 nghề trình độ cao đẳng, 15 nghề trình độ trung cấp và 15 nghề trình độ sơ cấp.

TT

Tên ngành/nghề đào tạo

Mã ngành/nghề

Trình độ đào tạo

1

Công nghệ ô tô

6510216

Cao đẳng

5510216

Trung cấp

2

Điện công nghệ

6520227

Cao đẳng

5520227

Trung cấp

 

Sơ cấp

3

Hàn

6520123

Cao đẳng

5520123

Trung cấp

4

Kế toán doanh nghiệp

6340302

Cao đẳng

5340302

Trung cấp

5

Kế toán lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội

6340303

Cao đẳng

5340303

Trung cấp

6

Tin học văn phòng

6840203

Cao đẳng

5480203

Trung cấp

 

Sơ cấp

7

Quản trị mạng máy tính

6480209

Cao đẳng

5480209

Trung cấp

8

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6520205

Cao đẳng

5520205

Trung cấp

9

Vận hành máy thi công nền

5520183

Trung cấp

10

Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính

5480102

Trung cấp

 

Sơ cấp

11

Điện tử công nghiệp

6520225

Cao đẳng

5520225

Trung cấp

12

Điện dân dụng

5520226

Trung cấp

13

Cấp, thoát nước

5520312

Trung cấp

14

Điện - nước

5580212

Trung cấp

 

Sơ cấp

15

Cắt gọt kim loại

5520121

Trung cấp

16

Vận hành máy xúc đào

 

Sơ cấp

17

Vận hành máy xúc lật

 

Sơ cấp

18

Vận hành máy lu

 

Sơ cấp

19

Vận hành máy ủi

 

Sơ cấp

20

Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô

 

Sơ cấp

21

Hàn Điện

 

Sơ cấp

22

Hàn TIG, MIG/MAG

 

Sơ cấp

23

Kỹ thuật tiện

 

Sơ cấp

24

Quản lý, vận hành hệ thống điện

 

Sơ cấp

25

Sữa chữa, lắp đặt tủ lạnh và điều hòa không khí

 

Sơ cấp

26

Kế toán tin học

 

Sơ cấp

5. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của trường gồm:

1. Hội đồng trường.

2. Lãnh đạo trường.

3. Các phòng chức năng.

- Phòng Đào tạo

- Phòng Tổ chức, Hành chính

- Phòng Tài chính, Kế toán

- Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

4. Các Khoa.

- Khoa Khoa học cơ bản

- Khoa Cơ khí động lực

- Khoa Cơ khí chế tạo

- Khoa Điện - Điện tử

5. Các tổ chức chính trị - xã hội

- Đảng bộ trường

 - Công đoàn trường

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường

6. Bộ phận sản xuất, dịch vụ

- Tổ tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm

Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường là 91 người, trong đó 70 người là giáo viên và quản lý kiêm giảng dạy. Cán bộ, viên chức của trường có trình độ chuyên môn đáp ứng vị trí công việc, trong đó có 27% cán bộ, viên chức có trình độ thạc sỹ. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm theo quy định, đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Trải qua gần 50 năm xây dựng, phát triển, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Với những thành tích to lớn đó, nhà trường đã được Đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng ba (1987), Huân chương Lao động hạng nhì (1997), Huân chương Lao động hạng nhất (2004), Huân chương Độc lập hạng ba (2009), Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2016).

Tìm kiếm...

Văn bản mới

Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghềLỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

Giới thiệu Trường Cao Đẳng nghề Tây Bắc

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Thống kê truy cập

255734
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
Tháng này
Last Month
Tất cả các ngày:
139
246
601
129246
7839
9377
255734

Your IP: 3.233.232.160
2024-07-23 20:26
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction