Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, sinh viên, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, sinh viên, phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng.


Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc là một đơn vị Đoàn cơ sở, trực thuộc Huyện đoàn Lạc Thủy.

Với truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển của mình, cho đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc đã có trên 46 Chi đoàn, 02 câu lạc bộ và hơn 1000 đoàn viên, thanh niên.

Trong những năm qua, Đoàn trường luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên theo phương châm: Thiết thực - hiệu quả và hội nhập. Trong nhiều năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc liên tục là đơn vị dẫn đầu trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên của Huyện đoàn Lạc Thủy và Tỉnh đoàn Hòa Bình.

Bên cạnh giáo dục chính trị tư tưởng, việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập nâng cao tay nghề, nghiên cứu khoa học luôn được xem là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong tất cả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳngCơ điện Tây Bắc.

Hoạt động công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên, đã làm cho thái độ và ý thức chính trị của sinh viên chuyển biến tích cực; sinh viên đã quan tâm hơn và có trách nhiệm hơn với những vấn đề xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước, các vấn đề trong khu vực và quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức; số thanh niên vào Đoàn, số đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản luôn có xu hướng tăng. Ý thức lập thân, lập nghiệp của mỗi sinh viên đã cao hơn trước, sinh viên có nhu cầu và khả năng tiếp thu nhanh nhạy những thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật và quản lý hiện đại, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, chủ động vươn lên tiếp cận với cái mới. Lòng nhân ái, nhân văn, tính tích cực chính trị - xã hội và tinh thần xung phong, tình nguyện, ý thức chia sẻ, tương thân, tương ái của sinh viên ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Tâm thế, năng lực hội nhập quốc tế của sinh viên tự tin và chủ động hơn.

Đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc không chỉ tiên phong góp phần làm tươi đẹp, lành mạnh giảng đường mà còn mang nhiệt huyết tuổi trẻ cống hiến cho cộng đồng. Không chỉ thế, tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc còn vươn cao, vươn xa đôi tay tình nguyện đến những vùng sâu vùng xa qua các chiến dịch chung sức cộng đồng hàng năm trên các địa bàn của huyện và của tỉnh.

Không chỉ vậy, nhiều tấm gương là Đoàn viên, thanh niên của Nhà trường luôn đạt thành tích cao trong Hội giảng các cấp và các cuộc thi tay nghề nghề giỏi Quốc Gia, Thi tay nghề giỏi cấp Bộ do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức, Rung chuông vàng... Đó là kết quả của sự nỗ lực học tập không ngừng của các học sinh, sinh viên cùng sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường, các thầy cô giáo, các Phòng ban chức năng và các Khoa chuyên môn.

Cũng như tuổi trẻ cả nước, đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc, dù đứng trước bao thách thức của thời đại, vẫn phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần: 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” như Nghị quyết Đại hội  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã đề ra.

Để rồi, từ nơi đây, một đội ngũ thanh niên trí thức, tay nghề giỏi, giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng và có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam sẽ vững bước xây dựng đất nước.

NGUỒN TIN:ĐOÀN THCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Tìm kiếm...

Văn bản mới

Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghềLỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

Giới thiệu Trường Cao Đẳng nghề Tây Bắc

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Thống kê truy cập

255772
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
Tháng này
Last Month
Tất cả các ngày:
177
246
639
129246
7877
9377
255772

Your IP: 3.233.232.160
2024-07-23 21:35
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction