Ngày 24/10/2019 Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc tổ chức trao thưởng cho các đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2018-2019.

 

Danh sách khen thưởng bao gồm:

* Về tập thể:

1. Tổ Công đoàn Phòng Đào tạo

2. Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí Động lực

3. Tổ Công đoàn Khoa Điện - Điện tử

KHEN_TAP_THE_1.jpg

Các tập thể được khen thưởng

* Về cá nhân

1. Đồng chí Hoàng Hoa Tỉnh -  Đoàn viên Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức Hành chính

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Đoàn viên Tổ Công đoàn Phòng Tài chính Kế toán

3. Đồng chí Đinh Thị Thoa - Đoàn viên Tổ Công đoàn Phòng Công tác Học sinh sinh viên

4. Đồng chí Đinh Thế Hải - Đoàn viên Tổ Công đoàn Khoa Điện - Điện tử

5. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Đoàn viên Tổ Công đoàn Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

6. Đồng chí Trịnh Lưu Phương - Đoàn viên Tổ Công đoàn Khoa khoa học Cơ bản

7. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Đoàn viên Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí Chế tạo

8. Đồng chí Nguyễn Viết Quyền - Đoàn viên Tổ Công đoàn Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

9. Đồng chí Trịnh Viết Đắc - Đoàn viên Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí Động lực

nhan_giay_khen.jpg

Các đoàn viên Công đoàn được khen thưởng

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 09/KH-CĐN ngày 18/01/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở; được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, ngày 17/6 Công đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn trường khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 14bc63da3101cc5f9510.jpg

 

Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT chúc mừng Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp PTNT, các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNTcác đồng chí là chuyên viên các ban của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT. Về phía Nhà trường có đồng chí Trịnh Quốc Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng 84 đoàn viên công đoàn về dự.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Tài - Phó Chủ tịch Công đoàn trường đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ XIX (2015-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ XX, 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc đã hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu, kế hoạch đặt ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường. Công đoàn trường đã thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp PTNT biểu dương những kết quả Công đoàn nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn nhà trường cần triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên nhấn mạnh: Phát huy những thành tích đã đạt được, Công đoàn nhà trường cần tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ mới, làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ cán bộ, viên chức, người lao động; tham gia sâu, sát các nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức tốt các phong trào thi đua để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Nhà trường.

Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã nhất trí cao với đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí.

1. Đinh Thị Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

2. Nguyễn Tiến Tài - Trưởng Khoa Cơ khí Chế tạo

3. Đan Hồng Thủy - Trưởng Khoa Khoa học Cơ bản

4.  Vũ Đại Phong - Phó trưởng Khoa Cơ khí Động lực

5. Lương Thị Hạnh - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

6. Trần Thị Lan - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Phòng Tài chính Kế toán

7. Nguyễn Phúc Hải - Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa Điện - Điện tử.

Ban chấp hành công đoàn

Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy những thành tích và kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, trong nhiệm kỳ mới cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, từng bước xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc trở thành trường đào tạo nghề trọng điểm, chất lượng cao khu vực Tây Bắc.

Tìm kiếm...

Văn bản mới

Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghềLỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

Giới thiệu Trường Cao Đẳng nghề Tây Bắc

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Thống kê truy cập

255766
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
Tháng này
Last Month
Tất cả các ngày:
171
246
633
129246
7871
9377
255766

Your IP: 3.233.232.160
2024-07-23 21:30
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction