Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Vì vậy, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

6 tháng đầu năm 2021, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện tốt công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; trong công tác sẵn sàng chiến đấu đã duy trì nghiêm chế độ trực, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với lực lượng Công an kịp thời xử lý mọi tình huống, nhất là trong thời gian diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia 5 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tổ chức lực lượng quân đội và dân quân tự vệ tham gia duy trì an ninh trật tự các khu cách ly tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hội đồng nghĩa vụ các huyện, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 gắn với các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo trang trọng ý nghĩa và an toàn. Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,73% tổng dân số toàn tỉnh. Triển khai Đề án xây dựng Dân quân tự về giai đoạn 2021 - 2025; lực lượng Dân quân tự vệ được xây dựng gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, bảo đảm tinh gọn, rộng khắp.

Công tác chuẩn bị huấn luyện được đặc biệt quan tâm, đầu tư nghiên cứu sáng kiến cải tiến và ứng dụng công nghệ vào huấn luyện như: Tổ chức thành công Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021, sau hội thi đã ghi nhận 25 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị đạt chất lượng được ứng dụng vào hoạt động thực tiễn ở đơn vị. Bên cạnh đó, đã phối hợp với Sở GD&ĐT hoàn thành 100% nội dung chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên năm 2021 - 2021; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức Quốc phòng an ninh cho toàn dân, đã xây dựng 57 chuyên mục Quốc phòng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 46 tin trên Báo Hoà Bình, 42 tin nội bộ. Ngoài ra, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện tốt; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang được quan tâm, chú trọng.

Trong thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt chế độ, chính sách người có công với cách mạng. Quá trình chi trả bảo đảm đầy đủ, chính xác, nhanh gọn, góp phần động viên và được các đối tượng đánh giá cao. Các dịp lễ tết, các ngày kỷ niệm, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm, đã thực hiện xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với mô hình “Ngôi nhà 1.000 đồng; hỗ trợ xây dựng 04 nhà tình nghĩa của Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Triển khai nghiêm túc kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh về tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt; tổ chức Lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sỹ đảm bảo trang trọng, đúng nghi lễ quân đội./.

Nguồn: Nguyễn Hải (CTTĐT Hòa Bình)

Tìm kiếm...

Văn bản mới

Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghềLỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

Giới thiệu Trường Cao Đẳng nghề Tây Bắc

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Thống kê truy cập

255743
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
Tháng này
Last Month
Tất cả các ngày:
148
246
610
129246
7848
9377
255743

Your IP: 3.233.232.160
2024-07-23 20:50
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction