Sáng ngày 09/5, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc đã tổ chức đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “ Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc phát triển toàn diện”. Đại hội có sự tham dự của 58 đảng viên đến từ 4 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, qua 2 phiên làm việc, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Đức - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cùng đại biểu từ các Ban Đảng của Huyện ủy huyện Lạc Thủy.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc lần thứ XX là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình phát triển của Đảng bộ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng để Đảng bộ, nhà trường, các đoàn thể tiếp tục phát triển toàn diện hơn trong 5 năm tới.

Báo cáo trính trị trình Đại hội đã nêu bật những kết quả đạt được: nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ quán triệt, học tập và triển khai tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện và Đảng bộ. Xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, cơ bản không có cán bộ, đảng viên, viên chức vi phạm pháp luật; không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không có hiện tượng “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác thi đua học tốt, dạy tốt, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và thường xuyên tạo điều kiện nâng cao đời sống viên chức, người lao động trong nhà trường. Đặc biệt, hơn 90% học sinh, sinh viên ra trường có việc làm với mức thu nhập ổn định.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện xác định: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phấn đấu trở thành trường đào tạo nghề trọng điểm, chất lượng cao khu vực Tây Bắc.

c33bbd994d4bb715ee5a.jpg

Đồng chí Phạm Văn Đức phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Văn Đức - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trong định hướng nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể là: Cấp ủy cần quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đánh giá, rút kinh nghiệm và khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại. Nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện bồi dưỡng chính trị trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt cán bộ trong diện quy hoạch quản lý. Tiếp tục xây dựng, phát huy nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục gắn với tình hình thực tế của Đảng bộ. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục về cách ứng xử, kỹ năng xã hội cho học sinh, sinh viên, nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ để các em theo đuổi phát huy nghề nghiệp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn và năng lực tự chủ, quyết tâm xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc phát triển toàn diện và bền vững.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí và bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm...

Văn bản mới

Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghềLỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

Giới thiệu Trường Cao Đẳng nghề Tây Bắc

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Thống kê truy cập

255738
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
Tháng này
Last Month
Tất cả các ngày:
143
246
605
129246
7843
9377
255738

Your IP: 3.233.232.160
2024-07-23 20:33
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction