Trường Cao đẳng Cơ Điện Tây Bắc tuyển sinh đào tạo hệ Chính quy. Các nghề đào tạo, thời gian đào tạo và mức thu học phí năm học 2020 - 2021 như sau:

TT

Tên nghề đào tạo

Mã nghề

Mức học phí (Đồng/tháng)

Trình độ cao đẳng

Trình độ trung cấp đối tượng tuyển sinh

TN THPT

Trình độ trung cấp đối tượng tuyển sinh

TN THCS

1.

Công nghệ Ô tô

510216

360.000

350.000

Miễn 100%

2.

Điện công nghiệp

520227

360.000

350.000

Miễn 100%

3.

Hàn (Hàn điện, Hàn công nghệ cao)

520123

360.000

350.000

Miễn 100%

4.

Điện tử công nghiệp

520225

360.000

350.000

Miễn 100%

5.

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

520205

360.000

350.000

Miễn 100%

6.

Quản trị mạng máy tính

480209

320.000

300.000

Miễn 100%

7.

Tin học văn phòng

480203

320.000

300.000

Miễn 100%

8.

Kế toán doanh nghiệp

340302

320.000

300.000

Miễn 100%

9.

Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

340303

320.000

300.000

Miễn 100%

10.

Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính 

480102

 

300.000

Miễn 100%

11.

Điện dân dụng

520226

 

350.000

Miễn 100%

12.

Điện - Nước

580212

 

350.000

Miễn 100%

13.

Cấp, thoát nước

520312

 

350.000

Miễn 100%

14.

Cắt gọt kim loại

520121

 

300.000

Miễn 100%

15.

Vận hành máy thi công nền (Lái máy Xúc, máy Ủi, máy Lu)

520183

 

350.000

Miễn 100%

 

1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

- Hệ trung cấp:

+ Đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS): 02 năm

+ Đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT): 1,5 năm (Riêng nghề Vận hành máy thi công nền 01 năm)

- Hệ cao đẳng: 02 năm

2.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

- Hệ Trung cấp: Tốt nghiệp THCS trở lên, có sức khoẻ tốt.

- Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có sức khoẻ tốt.

3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC GỒM CÓ:

a. Phiếu đăng ký dự tuyển: - Tải về mẫu phiếu đăng ký dự tuyển file WORD TẠI ĐÂY

                                            - Tải về mẫu phiếu đăng ký dự tuyển file PDF TẠI ĐÂY

b. Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT. Nếu tốt nghiệp năm 2020 thì nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

c. Bản sao Học bạ THCS hoặc THPT. 

4. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:  Xét tuyển

5. CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG:

- Học sinh, sinh viên được hưởng mọi chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước như Chính sách miễn, giảm học phí; Chính sách nội trú và các chế độ chính sách khác:

+ Miễn học phí cho đối tượng học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

+ Chính sách nội trú: 

a) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật được hưởng 100% mức tiền lương cơ sở/tháng; (Dự kiến 1.600.000 đồng)

b) Học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo được hưởng 80% mức tiền lương cơ sở /tháng; (Dự kiến 1.280.000 đồng)

c) Học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo được hưởng 60% mức tiền lương cơ sở /tháng; (Dự kiến 960.000 đồng)

+ Khi tốt nghiệp được nhà trường giới thiệu việc làm.

+ Học sinh học hệ Trung cấp sau khi tốt nghiệp được học liên thông lên Cao đẳng và Đại học tại trường.

6. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Bắt đầu từ ngày 01/6/2020

7. DỰ KIẾN NHẬP HỌC:

 Đợt 1 từ ngày 10 đến 12/8/2020. Đợt 2 từ ngày 07 đến  09/9/2020     

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi về: Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Cơ Điện Tây Bắc.

Địa chỉ: Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

Điện thoại: (0218) 3876.412 hoặc DĐ: 0328 467 889   -  0978 312 379 -  0989 965 786;

Tìm kiếm...

Văn bản mới

Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghề


Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên


Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII


Quy định về chế độ làm việc của giáo viên dạy cao đẳng nghề, trung cấp nghềLỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

Giới thiệu Trường Cao Đẳng nghề Tây Bắc

Thông tin cần biết

Giavang 
CHung khoan 
TY GIA 
Thoi tiet 

Thống kê truy cập

255763
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
Tháng này
Last Month
Tất cả các ngày:
168
246
630
129246
7868
9377
255763

Your IP: 3.233.232.160
2024-07-23 21:26
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction